Would you sell your skin for bass?

Prva osoba koja nam pošalje mail dobiva besplatno tetoviranje illectricity munje. Tetovirana munja omogućava doživotni upad na sve naše evente. Svježe tetovirnu munju fotografiramo za naš plakat. Zapravo, 5000 plakata.

Odaberi munju:

Munja #1

Munja #2

Tetoviraj Sve detalje dogovorimo preko maila.